Amadem

L’Associació d’Amics de la Marina Alta d’Ajuda a les persones amb malaltia mental (AMADEM) es va constituir en el mes de Març de 1999, fruit d’una sèrie de reunions mantingudes per un grup de persones de diferents poblacions de la comarca de la Marina Alta, preocupades per la problemàtica personal i social que envolta el camp de la salut mental.

AMADEM és una associació sense ànim de lucre, que vetla pel compliment dels drets de les persones amb malaltia mental, per a així millorar la seua qualitat de vida i la dels seus familiars.

Per aquestes raons la finalitat última de l’Associació és la creació d’una xarxa de serveis públics de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i d’integració social per a les persones amb malaltia mental i els seus familiars.